• English
  • 师生来信
师资队伍

副教授、副研究员

王建民

日期:2017-12-06 来源: 作者:
教师简介:
               

 姓 名:  王建民
 职 称:  副教授
 职 务:

 

 所属系:  材料成型及控制工程系
 邮 箱:  
 电 话:  
个人简历:

     王建民,工学博士,副教授。博士毕业于合肥工业大学材料学专业l 教育简历


1984.09-1988.07      合肥工业大学   材料系   铸造专业      本科/学士

1998.09-1991.12      合肥工业大学   材料系   铸造专业      硕士研究生

1999.09-2009.12      合肥工业大学   材料系   材料学专业  博士研究生


l 工作简历


1991.07-1993.09      合肥工业大学   助教

1993.10-1996.11      合肥工业大学   讲师

1996.12-至今            合肥工业大学   副教授


上一条:仲洪海

下一条:陈畅

关闭